За нас

ВАШИЯТ ЕКСПЕРТ В IP КОМУНИКАЦИИТЕ

"ИГЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е една от водещите компании на българския пазар на комуникационни технологии. Дейността й включва доставка и инсталация на високотехнологично оборудване и системи за пренос и комутация на глас и данни, изграждане на локални, метро и отдалечени мрежи, структурно окабеляване, технически услуги и консултации.

Предлаганите продукти, услуги, решения и системи включват, но не се ограничават до:
• доставка на активно мрежово оборудване – маршрутизатори, комутатори, безжични решения и др.
• доставка на компоненти за структурни кабелни системи – комуникационни кабели, канали, розетки, панели
• изграждане и сертифициране на структурни кабелни системи, слаботокови и силнотокови инсталации
• изграждане на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп и охрана, системи за управление на сгради
• доставка на телефонни централи, IP комуникационни системи, GSM и VoIP gateway устройства
• изграждане на унифицирани комуникационни решения
• консултации и специализирани инженерингови решения
"Игъл Инженеринг" осигурява представителство и посредничество на международни компании на българския пазар.
"Игъл Инженеринг" е дистрибутор за България на следните марки: 3CX, Dinstar, Fanvil, Yealink, Zycoo и премиум риселър за редица дръги продукти и услуги.
 

Фирми, потенциални партньори, интерсуващи се от дистрибуция на предлаганите на сайта http://sip.bg продукти, могат да се свържат с нас по телефона: 02 4888000 или чрез формуляра за контакти за уточняване на условията на дистрибуция. 

Онлайн магазин
OneSmart™ © 2024