Поверителност

Данните на клинетите, въвеждани на сайта http://sip.bg, се използват единствено и само за целите на обработка и изпълнение на направените поръчки.