Условия за ползване

Условия за ползване
Последна редакция: 01.06.2015 г.

I. Обхват
1. Уеб-сайтът http://sip.bg, собственост на "Игъл Инженеринг" ЕООД е насочен към правителствени, общински и неправителствени организации, юридически и физически лица.
2. Настоящите общи условия за продажба се прилагат за всички наши стоки и услуги.
3. С приемането на стоките и услугите ни Ви се съгласявате с нашите правила и условия за продажба и ползване.

II. Оферти, поръчки
1. Нашите оферти за стоки и услуги на интернет страницата ни http://sip.bg се прилага, без обвързващо задължение за изпълнение, ние можем да откажем изпълнението на поръчка без да се мотивираме. Ние си запазваме правото да променяме цените, условия и характеристиките, на продуктите без предварително уведомяване.
2. Изображенията, показани интернет страницата http://sip.bg са само примерни и могат, поради технически причини да се различават (по цвят, структура) в известни граници.
3. Спецификации, снимки, скици и декларации за технически данни и стандарти или данни, които се съдържат в интернет страницата http://sip.bg, или в други документи за продажби не представляват гаранция, а само дават индикация за качеството на стоките.
4. При започване на поръчка, клиентът може да коригира броя и вида на продуктите, които възнамерява да закупи, като ги поставя в електронната си пазарска количка. Клиента може да коригира съдържанието на електронната количката за пазаруване, както и информацията свързана с осъществяване на доставката и извършване плащането.
5. С натискане на бутона “потвърждаване на поръчката” Стъпка 6, клиентът изпраща обвързваща поръчка. Клиентът получава на електронния си адрес информация за поръчката. "Игъл Инженеринг" изпраща потвърждение за изпълнение на поръчката на електронния адрес на клиента. След извършване на плащане от страна на клиента, "Игъл Инженеринг" стартира процедурата по изпълнение на поръчката. "Игъл Инженеринг" може да откаже изпълнението на поръчката, като своевременно уведоми клиента на електронния адрес в профила му. Ако е получено плащане, то сумата ще бъде върната на клиента.
6. Водещи са общите условия български език.

III. Цени, Условия за плащане.
1. Цените посочени в сайта http://sip.bg са крайни цени в щатски долари (USD) преди данък добавена стойност (20%). Левовата равностойност се определя по усреднения седмичен междубанков валутен курс "Продава" към деня на плащане. Разходите за транспорт и доставка не са включени в единичната цена.
2. Споразумение за поемане на разходите
Разходите по връщането на стоките: Когато клиентът упражни правото си да върне закупената стоката, той поема разходите по връщането на стоката да офиса на търговеца, освен в случаите, когато доставените стока не отговарят на поръчаната стока.
3. Фактурите издадени от "Игъл Инженеринг" ЕООД се заплащат предварително или при получаване на поръчката.
4. Плащането на поръчката може да бъде направено по следните начини: банков превод, в брой или наложен платеж, PayPal™ при избрана валута EUR (€) или USD ($).

IV. Време на доставка, получаване на стоката.
1. При изпълнение на големи поръчки, ние си запазваме право на частични доставки.
2. Задължителната дата за доставка може да подлежи на коригиране и не представлява нарушение на срока за изпълнение на поръчката, но "Игъл Инженеринг" трябва незабавно писмено да уведоми клиента за очакваното забавяне.

V. Прехвърлянето на риска, Доставка.
1. Когато поръчката е изпълнена в съответствие с изискванията на клиента, рискът преминава в момента на приемане на стоките.
2. Когато пратката се забави поради обстоятелства, за които клиентът носи отговорност, рискът се прехвърля на клиента в деня на получаване на пратката.

VI. Право на отмяна.
Правото за анулиране трябва да бъде изключено, когато стоките са поръчани и доставени в съответствие със специфични персонални желания и изисквания на клиента.

VII. Гаранция за дефекти.
1. Клиентът не може да се очаква стоките да бъдат годни или подходящи за всякаква употреба, превишаваща или различаваща се от обичайната употреба, или с качество, което не е стандарт в други стоки от същия вид, освен когато това очакване произтича от допълнително споразумение.
2. Когато стоката е дефектна клиента може да избира: връщане на стойността стоката или доставка на нова стока в нормален срок (до 1 месец)

VIII. Защита на данните.
Данни за клиента не се събират освен и до степента, до която това е необходимо за обработка на поръчката.

IX. Място на изпълнение:
София, България.

Онлайн магазин
OneSmart™ © 2024